ตั้งค่าธนาคารในการโอนเงินใน WooCommerce

ตั้งค่าธนาคารในการโอนเงินใน WooCommerce

รายละเอียดธนาคารไทยการโอนเงินใน WooCommerce ธนาคารกสิกรไทย IBAN : KASIKORNBANK Public Company Limited Sort Code : KBANK BIC/Swift : KASITHBK ธนาคารกรุงเทพ IBAN : BANGKOK BANK Public Company Limited Sort Code : BBL BIC/Swift : BKKBTHBK ธนาคารไทยพาณิชย์IBAN : Siam...