WordPress Web CMS

รัWordpress เป็นเครื่องอันดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เเละมีเครื่องมือเเละการใช้งานที่หลากหลาย

WordPress CMS

เว็บไซต์สำหรับ Ecommerce เเละ Blog Content เน้นการทำงานที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพดี มีปลักอินให้ใช้งานจำนวนมาก เเละ หลายองค์กร นิยมใช้เป็นจำนวนเพราะการจัดการที่ง่าย เเละโครงสร้างที่เป็นมาตราฐาน

สิ่งที่จะได้รับ ไฟล์โปรเจ็คเว็บไซต์ พร้อมการ Backup Online ซึ่งสามารถขอไฟล์ได้ตลอด หรือต้องการพัฒนาเเบบออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถเช็คงานได้ตลอดเวลา

จุดเด่นของ Wordpress ไฟล์โปรเจ็คเว็บไซต์ พร้อมการ Backup Online ซึ่งสามารถขอไฟล์ได้ตลอด หรือต้องการพัฒนาเเบบออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถเช็คงานได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนการทำงาน

 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 นำเสนอรูปเเบบเว็บไซต์
 พัฒนาเว็บไซต์เเบบ Online
 ตรวจสอบเเละปรับปรุง
 Support and Maintenance

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ทำด้วย WordPress

เว็บไซต์การบริการ หรือชุมชน

เว็บไซต์การเรียนออนไลน์ การศึกษา

เว็บไซต์เทคโนโลยีความกว้างหน้า

เว็บไซต์นวัตกรรมเเละเทคโนโลยี

เว็บไซต์บทความ กระทู้ ข่าวสาร

เว็บไซต์เฟอร์นิเจอร์ บ้าน อุปกรตกเเต่ง

เว็บไซต์สำหรับวิศวกร สร้างตึกอาคาร

เว็บไซต์โรงเเรม ห้องพัก

เว็บเครื่องสำอาง ความสวยงาม

เว็บไซต์เกษตร ฟาร์ม พืชผัก

เว็บไซต์ธุรกิจ องค์กร

เว็บไซต์เครื่องประดับ อัญมณี